poweryourdesign

Beztabuľkové webové návrhy

Beztabuľkový dizajn internetových stránok je taký dizajn, v ktorého filozofii sa dizajnéri zámerne snažia vyhnúť HTML tabuľkám na pozadie internetovej stránky. Namiesto používania HTML tabuliek sú na umiestnenie elementov a textov na stránkach používané rôzne programovacie jazyky, ako je CSS – Sascading Style Sheets.

Populárny beztabuľkový webový dizajn je taktiež nazývaný ako beztabuľková webová schéma. Koncept CCS sa začal používať v roku 1996 WWW Konzorciom W3C s cieľom zlepšenia prístupnosti internetu a úpravy HTML kódov na zmyselné (sémantické) skôr ako vizuálne dobré. Pretože počas týchto čias začal bodka-com boom, trh médií tvorby a návrhu internetových stránok rástol bezprecedentným spôsobom, začal vznikať trend využívania HTML tabuliek a ich stĺpcov, riadkov a buniek na kontrolu schém celých internetových stránok.Za týmto bolo viacero dôvodov a preto bolo spomalené beztabuľkové navrhovanie internetových stránok. Napríklad:

  • Noví návrhári internetových stránok neovládali programovací jazyk CSS
  • Väčšina internetových prehliadačov v tých časoch nepodporovala CSS
  • Ďalším hlavným dôvodom bol nedostatok znalostí a záujmu o dôvody, ktoré hovorili o dôvodoch prečo HTML systematickosť a internetová dostupnosť sú správnym riešením namiesto CSS. HTML bolo v tých časoch považované za jednoduchší spôsob rýchleho dosiahnutia určených schém.
  • Nová vetva internetových dizajnov typu Čo vidíš, to dostaneš (What You See Is What You Get, WYSIWYG), ktorá ešte podporila tieto spôsoby.

V nedávnejších časoch sa objavilo vyššie porozumenie medzi web dizajnérmi a ostatnými profesionálmi týkajúce sa výhodnosti beztabuľkových návrhov a nemožnosti používania HTML tabuliek v ich plánovaných sémantických základoch – to je umiestňovanie tabuľkových dát alebo iných informácií. Beztabuľkové návrhy internetových stránok sú v móde výsledkom ich používania je lepšia dostupnosť informáciá širšej skupine používateľov vďaka množstvu vyhľadávacích klientov. Existujú šetrenia vrámci šírkového pásma, nakoľko veľké množstvá sémanticky bezvýznamných označení sú odstraňované zo stránok zanechávajúc menej, no zmysluplnejšie nadpisy, články a zoznamy.

Stále je tu mnoho tém týkajúcich sa beztabuľkového webového dizajnu. Mnoho web developerov musí odstrániť tabuľky zo schém ich internetových stránok, zatiaľ čo ostatní sú už v očakávaní zavedenia jednoduchej HTML tabuľky tam, kde je to nutné. Niektorí robia chyby prílišným využívaním span a div elementov.

Vždy je najlepšie začať s tým, čo viete. Prekvapivo, je možné nájsť celkom veľa spoločných vlastností medzi tabuľkovým a CSS prístupom k beztabuľkovej schéme webového návrhu, nakoľko začínajú s úplne rovnakým začiatočným materiálom.

 

New Releases

Naučte sa všetko, čo chcete vedieť o dizajne online grafiky. Čítajte ďalej a získajte všetky potrebné informácie k dizajnu online grafiky.

Pozrite si niečo o čoraz viac populárnom beztabuľkovom návrhu internetových stránok bez použitia HTML tabuliek na prostredie stránky. Objavte beztabuľkový dizajn internetových stránok s kreatívnym pozadím.

Naučte sa ako navrhnúť internetovú stránku a posunúť sa dopredu s návrhom internetovej stránky. Navrhnite internetovú stránku so správnym know how a s odbornou podporou od profesionálov.

Sponsors