poweryourdesign

Naj 7 SEO tipov na rok 2013

Optimalizácia pre vyhľadávače je proces optimalizácie internetových stránok tak, aby získavali organické a neplatené vstupy na internetovú stránku z vyhľadávačov. Je to kontinuálny proces, ktorý sa skladá z malých úprav alebo modifikácií vašich internetových stránok. V dnešnom svete konkurencie je potrebné vykonávať SEO rozumne tak, aby ste prekonali svojich súperov. V tomto článku budeme písať o SEO tipoch na rok 2013, ktoré vám pomôžu umiestniť sa vyššie vo výsledkoch vyhľadávania.

SEO tipy v roku 2013:

Zahrňte kľúčové slovo v názve domény: Zahrňte kľúčové slovo v názve domény: Musíte zaistiť, aby sa kľúčové slovo nachádzalo v doméne, nakoľko to robí vyhľadávanie vo vyhľadávačoch jednoduchším, ako aj je názov jednoduchšie vyhľadateľný a zapamätateľný pre návštevníkov. Napríklad http://www.názovdomény.com/top10 seotipovnarok2013. Takže v tomto príklade sú kľúčovými slovami SEO tipy na rok 2013, vďaka čomu vyhľadávače jednoduchšie pochopia, o čom stránka je a čitatelia si ju ľahšie zapamätajú.

Kľúčové slová po URL: Nikdy nezabudnite zmeniť post alebo po permalinku. Ak sa kľúčové slovo nenachádza v URL, Word Presse alebo Bloggere, pridajte názov ako permalink. V prípade, že nevidíte nadpis vášho príspevku v URL stránky, mali by ste zmeniť nastavenia permalinkov. Napríklad www.nazovdomeny.com/zakladneseotipy/ je oveľa lepšie ako www.nazovdomeny.com/post-79.

Kľúčové slová v Meta popisoch, označení nadpisu a v obsahu, či v tele: Je dôležité použiť aspoň jedno kľúčové slovo v Meta popise, označení nadpisu a v nadpise. Okrem toho sa samozrejme uistite, že to s kľúčovými slovami v obsahu nepreháňate; namiesto toho môžete použiť kľúčové slová v podnadpisoch obsahu. Prepĺňanie textu kľúčovými slovami je považované za klamlivú techniku.

Optimalizácia obrázkov: Pridávanie alternatívnych označení a nadpisov vašim obrázkom je nutné pre zníženie záťaže serveru. V prípade, že pracujete vo WordPress-e, môžete využiť plug-in Smush. Je to plug-in, ktorý automatizuje tento proces. Znižovanie veľkosti obrázku bez ovplyvnenia jeho kvality je taktiež známe ako bezstratová optimalizácia a prináša zrýchlenie načítavania vašej internetovej stránky. JE dôležité vykonávať aj túto úlohu, nakoľko Google do svojich algoritmov zahrnul aj rýchlosť načítania internetovej stránky.

Inter- linking: Inter linkujte všetky podobné články. Uistite sa, že váš link obsahuje kľúčové slová, ale zároveň sa aj uistite, že nelinkujete úplne rovnaké kľúčové slová na viac než dva linky. Na druhej strane, v prípade, že robíte linky mimo vašej stránky (linky na iné stránky), vtedy sa uistite, že internetová stránka na ktorú odkazujete je kvalitná a nie spam.

Optimalizujte vás blog/stránku: Bolo dokázané, že rýchlosť načítania internetovej stránky priamo ovplyvňuje množstvo návštevníkov na internetovej stránke. Efektívnym nástrojom na skrátenie načítania je znižovanie Meta tagov a nepotrebných skriptov z internetových stránok. Nástroj Google Page Speed je možné využiť na kontrolou a monitoring rýchlosti vašej internetovej stránky, a taktiež vám navrhne ktoré kroky sú potrebné pre jej optimalizáciu vo vyhľadávaní.

Kvalitný obsah: Vašim návštevníkom ponúkajte iba vysoko kvalitný obsah, naučte ich chodiť na vašu stránku a znížte si tzv. bounce rate. Ani sa nesnažte kopírovať obsah z iných internetových stránok, pretože Google penalizuje stránky s duplikátnym obsahom. Píšte originálny a aktuálny obsah, ktorý je jednoduchý na pochopenie čitateľmi. Jednoducho povedané, mali by ste písať články pre čitateľov a nie pre vyhľadávače.

Zhrnutie: Je mnoho SEO tipov, ale tých naj 7 tipov je vypísaných hore. V prípade ich dôkladnej implementácie, tieto SEO tipy vám pomôžu dosiahnuť vyššie umiestnenie vo vyhľadávačoch, a teda aj vyšší počet návštevníkov.

 

New Releases

Naučte sa všetko, čo chcete vedieť o dizajne online grafiky. Čítajte ďalej a získajte všetky potrebné informácie k dizajnu online grafiky.

Pozrite si niečo o čoraz viac populárnom beztabuľkovom návrhu internetových stránok bez použitia HTML tabuliek na prostredie stránky. Objavte beztabuľkový dizajn internetových stránok s kreatívnym pozadím.

Naučte sa ako navrhnúť internetovú stránku a posunúť sa dopredu s návrhom internetovej stránky. Navrhnite internetovú stránku so správnym know how a s odbornou podporou od profesionálov.

Sponsors